คำแนะนำ

"ฉันให้คำแนะนำผู้คนในวันนี้จะเป็นดังนี้: ถ้าคุณใช้เกมของชีวิตอย่างจริงจัง หากคุณใช้ระบบประสาทอย่างจริงจัง หากคุณใช้อวัยวะความรู้สึกของคุณอย่างจริงจัง หากคุณใช้การพลังงานอย่างจริงจัง คุณต้องเปิด ปรับ และปล่อยออก"

ทิโมธีรี่ส์เดนิส