Poradenstvo

"Radím ľuďom dnes je nasledovné: Ak hra život vážne, ak budete mať váš nervový systém vážne, ak budete mať zmyslovými orgánmi vážne, ak budete mať energiu proces vážne, musíte zapnúť, naladiť a vypadnúť."

Timothy Leary