עצה

"העצה שלי לאנשים היום הוא כדלקמן: אם אתה לוקח את המשחק של החיים ברצינות, אם תקחו ברצינות, מערכת העצבים שלך אם את לוקחת מאברי החוש שלך ברצינות, אם אתה לוקח ברצינות את התהליך אנרגיה, עליך להפעיל, להתכוונן ולאחר לנשור."

טימותי לירי